Primstop– este denumirea comercială a SC Pluton Service SRL, având sediul în Bacău, Calea Moldovei nr. 35, 600352, având număr de ordine în Registrul Comerțului J04/638/1995, cod unic de înregistrare fiscală 7458901.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are varsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Programare.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către PrimStop (electronic, telefonic, etc,) sau în baza unui acord de utilizare existent între PrimStop și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de email și o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garantii Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informatiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Site – magazinul online găzduit la adresa web www.primstop.ro

Comandă– un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului că urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:
– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– conținutul oricărui email trimis Cumpărătorilor de către Site prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

Programare– formula de contact către Site cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectivă.

Document – prezentele Termene și Condiții.

2.1. Prin înregistrarea unei Programări pe Site, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Site-ul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Utilizator, după efectuarea Programării are rol de informare. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Site-ul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Utilizatorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon.

3.1. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, PrimStop își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.
3.2. PrimStop poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care PrimStop are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil.
3.3. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
3.4. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
3.5. Pot fi rezervate ore specifice pentru Programări. Dacă ați selectat o anumită oră, vă rugăm să fiți punctual sau poate fi afectată capacitatea noastră de a oferi Programarea în acea zi.
3.6. Programările pot fi reprogramate la o dată alternativă (în funcție de disponibilitate) cu condiția ca o zi lucrătoare să fie permisă între reprogramare și programarea inițială (de exemplu, programările pentru joi pot fi reprogramate până la miezul nopții de marți).

4.1. Orice dată pentru furnizarea Produselor și / sau performanța Serviciilor sunt estimative și, în timp ce vom încerca întotdeauna să respectăm aceste date nu vom fi responsabili pentru întârzieri sau eșecuri minore. În special, nu vom fi responsabili pentru nicio întârziere cauzată de circumstanțe dincolo de controlul nostru rezonabil, incluzând, dar fără a se limita la, condiții meteorologice nefavorabile, boli ale personalului sau lipsa generală a produselor specifice.

5.1. Achizițiile de produse și servicii de pe Site pot fi efectuate numai de rezidenți și / sau persoane fizice, situate în Bacău, România.

6.1. Clienții care comandă anvelope online pentru montare, ar trebui să verifice dimensiunea și specificațiile anvelopelor care sunt montate în prezent pe vehiculul lor înainte de a plasa precomanda online pentru anvelope la noi. Dacă anvelopele dvs. sunt comandate incorect de dvs. de pe Site-ul nostru vă vom ajuta să obțineți anvelopele corecte și să reprogramați programarea de montare.

7.1. Toate produsele furnizate rămân proprietatea noastră până la plata integrală de către dvs., deși această păstrare a dreptului de proprietate nu va afecta nicio cerere pe care am putea să o avem împotriva dvs. pentru plata unei sume restante.

8.1 Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune aduse vehiculului dvs. cauzate ca urmare directă a unor defecte structurale sau slăbiciuni, cu excepția cazului în care aceste daune sunt cauzate ca urmare a încălcării obligațiilor noastre din prezentul contract.

9.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Programări pe Site, prin crearea unui cont și alegerea de zi și oră pentru programare. Odată aleasă o programare Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de programare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Programării.
9.2. Prin finalizarea Programării, Cumpărătorul consimte că Site-ul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
9.4. Site-ul poate anula Programarea efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
9.4.1. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
9.4.2. vremea rea, defectarea unor aparate necesare sau lipsa de personal vor face ca Site-ul să nu mai poată să ofere serviciul.
9.5. Cumpărătorul are dreptul să anuleze Programarea, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri.
9.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online anularea Programării.
9.7. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:
“precomandă” – Bunul nu este disponibil în stocul PrimStop, dar, dacă înregistrezi o interesul pentru un Bun care este în “precomandă”, unul dintre colegii echipei PrimStop va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului și te va contacta ca sa îți comunice disponibilitatea Bunului.

10.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
10.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Site;
10.1.2. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Site-ul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
10.1.3. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
10.1.4. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
10.1.5. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
10.1.6. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

11.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a PrimStop, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
11.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de PrimStop, includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al PrimStop asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al PrimStop.
11.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între PrimStop și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea PrimStop cu referire la acel Conținut.
11.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
11.5. În cazul în care PrimStop conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea PrimStop pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
11.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea PrimStop și/sau al angajatului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.
11.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

12.1. PrimStop va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
12.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Site-ului.

13.1. Te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din acest Document.

14.1. Vezi Politica de Cookies pentru mai multe detalii.

15.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Site și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Bacău.

Email: contact@primstop.ro
Telefon: 0740 042 611
Scrie-ne la adresa: Str. Calea Moldovei, nr. 35, Bacău, 600352